سردخانه ها و انبارها

سردخانه ها و انبارها
طبق دستور اداره کل نظارت و ارزیابی فرآوردهای غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو: ” وجود دستگاه دماسنج و رطوبت سنج و ثبت تغیرات دما و رطوبت در انبار های مواد غذایی و فرآوردهای غذایی، آرایشی و بهداشتی ضروری است و دماسنج و رطوبت سنج باید بنحوی نصب گردد که دما و رطوبت نشان داده شده نمایانگر تمام نقاط انبار باشد”

دیتالاگر دما و رطوبت آرمان الکترونیک پرداز براحتی میزان دما و رطویت نقاط مختلف سردخانه و انبار را نشان میدهد.
ارسال وضعیت دما و رطوبت با پیامک
در صورتی که دما یا رطوبت از رنج و بازه تعریف شده در سیستم بالا یا پایین بیایید، علاوه بر هشدار محیطی، سیستم بصورت خودکار اقدام به ارسال پیامک می نماید. همچنین در صورت نیاز کاربران سیستم می توانند بصورت پیامکی از دستگاه گزاش تهیه نمایند و سیستم مانیتورینگ قادر است وضعیت سنسورها را بصورت مجزا برای کاربران ارسال نماید.

slot bet 100 perak

slot mahjong

slot777

spaceman

https://www.orbiscoworking.com/

https://www.sandbankstrailerrentals.com/

slot bet 100 perak

mahjong

https://celtacerveceria.com/